Znajdujesz się w:Diagnostyka: Psychiatra Bydgoszcz, Inowrocław

Diagnostyka zaburzeń psychicznych

Diagnoza psychiatryczna

- dotyczy zaburzeń funkcjonowanie w sferze emocjonalnej, motywacyjnej i behawioralnej człowieka.

Jest wskazana jeśli występują:

Badanie psychiatrycznepolega na ocenie stanu psychicznego. W czasie rozmowy z lekarzem psychiatrą zbierany jest wywiad odnośnie aktualnie występujących zaburzeń, czasu ich trwania oraz stopnia nasilenia. Rozmowa dotyczy też istniejących, ważnych spraw problemowych, mających wpływ na funkcjonowanie człowieka. Dodatkowo zbierany jest wywiad odnośnie współistniejących obciążeń somatycznych, przyjmowanych leków.

Prawidłowa diagnostyka i wczesne wykrywanie objawów zaburzeń psychicznych, w tym tzw. objawów prodromalnych (zwiastunowych, poprzedzających pierwszy epizod choroby) oraz objawów ostrzegawczych (sygnalizujących nawrót kolejnego epizodu choroby) są podstawą odpowiednio dobranego leczenia.

Współczesna psychiatria dysponuje szeregiem narzędzi umożliwiających trafne postawienie diagnozy. Zalicza się do nich min. opracowane przez międzynarodowe zespoły ekspertów kryteria diagnostyczne (ICD, DSM), kwestionariusze testowe oraz badania neuroobrazowe, które w połączeniu ze szczegółowo zebranym wywiadem i badaniem chorego pozwalają na profesjonalne ustalenie rozpoznania i zastosowanie odpowiedniej terapii.

Gabinet
Psychiatryczno - Terapeutyczny

Bydgoszcz , ul. Kołłątaja 9 (I piętro, lokal 203) Inowrocław, ul. Al. Kopernika 7

Gabinet Logopedyczny

Bydgoszcz , ul. Kołłątaja 9 (I piętro, lokal 203)

52 522 82 22
600 756 029